Младите и екологијата

Битола, The former Yugoslav Republic of Macedonia

Фотографска изложба - "Unxpectd"

Bitola, The former Yugoslav Republic of Macedonia

Отворен ден за млади

Kumanovo, The former Yugoslav Republic of Macedonia

Инфо посета Државен универзитет Тетово

Kumanovo, The former Yugoslav Republic of Macedonia

Promotional campaign

Stip, The former Yugoslav Republic of Macedonia

Workshop on discovering mobilities

Stip, The former Yugoslav Republic of Macedonia

Presentation on mobility opportunity

Stip, The former Yugoslav Republic of Macedonia

Presentation on mobility opportunity

Stip, The former Yugoslav Republic of Macedonia

Presentation on EU mobility

Stip, The former Yugoslav Republic of Macedonia

ИНФО ДЕН во Кавадарци

Кавадарци, The former Yugoslav Republic of Macedonia

OPEN INFO DAY in Prilep

Prilep, Macedonia, The former Yugoslav Republic of Macedonia

Creative workshop INFO SEGA

Prilep, Macedonia, The former Yugoslav Republic of Macedonia

Go Youth!

Bitola, The former Yugoslav Republic of Macedonia