Projekt dotyczy wypracowania rekomendacji młodzieży dla decydentów, eksperów z zakresu zjawiska migracji, uchodźstwa. Podczas spotkania młodzież pozna zwyczaje mniejszości narodowych w Łodzi, ich odczucia i doświadczenie z pobytu w naszym mieście.