Poprzez 3-dniowe seminarium (12 - 14 maja) chcemy podnieść świadomość młodzieży na temat dialogu społecznego i różnych grup społecznych oraz rozmawiać o narzędziach ułatwiających z nimi komunikację, w tym szczególnie z decydentami i osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową oraz wypracować formy działań. Rozmawiać będziemy o wsparciu młodzieży przez UE poprzez program Erasmus+, promować obchody 30 lat istnienia Erasmusa+ i Europejski Korpus Solidarności. W seminarium weźmie udział minimum 30 młodych osób z województwa podlaskiego, którzy są aktywni w swoich środowiskach lokalnych, szczególnie młodzieżowych radach. W seminarium zakładamy udział decydentów i ekspertów, czyli przedstawicieli różnych grup społecznych istniejących w każdej społeczności: osób niepełnosprawnych, starszych, bezrobotnych, wolontariuszy, harcerzy, rezprezentantów NGO, grup młodzieżowych, animatorów, również opiekunów młodzieży, a w miarę możliwości również przedstawicieli szkół i rodziców.

Projekt "Solidarność społeczna młodzieży w ramach ETM" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Expected number of participants:

36