Datum: 4. maj ob 12. uri

Kljub neraziskanemu področju lahko mirno rečemo, da je gospodarska kriza najbolj zarezala na področje mladine. Odločevalci tekom celotnega procesa niso dovolj ustrezno opozarjali na ta problem in ga posledično reševali. Sedaj je pot do izboljšanja situacije zelo zahtevna in potrebuje sodelovanje vseh deležnikov. Prikrito reševanje se sicer izvaja na negativen način in vodi v katastrofo, to je izseljevanje mladih, še posebej visoko izobraženih, kar vodi v nov problem, ki ga bomo čutili še bolj v prihodnje.»V mladinskem sektorju ni sodelovanja deležnikov pri uresničevanju javnega interesa, še posebej med državno in občinsko ravnjo. Svet Vlade Republike Slovenije za mladino, MIZŠ in URSM ne opravljajo ustrezno naloge koordinatorja mladinske politike med državno in lokalno ravnjo, koordinator mladinske politike na lokalni ravni pa v predpisih ni predviden. Spremljanje mladinske politike se je v letih 2014 in 2015 na državni ravni izvajalo pomanjkljivo, na lokalni ravni pa se ni izvajalo. V letih 2014 in 2015 se o izvajanju mladinske politike tudi ni ustrezno poročalo.«Vse to in še več bomo diskuturali z vabljenimi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavoda Movit na mladina, Mladinskega sveta Slovenije. K soustvarjanju dogodka vabljeni tudi Vi.

Expected number of participants:

30