Mladinsko delo - vezivo skupnosti je srečanje na temo učinkov mednarodnega mladinskega dela. V okviru srečanja bodo predstavljeni ključni učinki mednarodnega mladinskega dela, ki so nastali v izvedbi Mladinskega centra Trbovlje in drugih organizacij v regiji v okviru programa Erasmus+ in njegovih predhodnikov (programa Mladina in Mladi v akciji). 

Na dogodku bosta sodelovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič ter Uroš Skrinar, direktor MOVIT, Nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje mladine, s katerima se bomo pogovarjali o vlogi mednarodnega mladinskega dela v družbi in njegovih učinkih tako na posameznika kot tudi na sodelujoče organizacije in lokalno okolje.

Expected number of participants:

80