Že sedmo leto zapored bo Mednarodni otoček (International ocean) na dnevnem dogajanju predstavljal sedmi otoček na Škisovi tržnici, ki bo v letu 2017 potekala v četrtek, 11. maja na Kardeljevi ploščadi. Na njem se vsako leto skozi kulturo, kulinariko, tradicionalne noše in glasbo predstavljajo različne države sveta, mladinska društva iz sosednjih držav ter druge različne organizacije, ki se ukvarjajo z mobilnostjo mladih. Otoček je sestavljalo okoli 20 stojnic, na njem pa so se do sedaj predstavili mladi številnih narodnosti (Hrvaške, Makedonije, Turčije, Južne Koreje, Slovaške, Portugalske, Francije, Švice, Srbije ...), poleg njih pa so se predstavila tudi različna društva, ki ponujajo mladim veliko možnosti mobilnosti. Obiskovalci Škisove tržnice tako lahko poleg lokalnih dobrot poskusijo tudi svetovno kulinariko ter preko kulturnega dialoga širijo svoje meje o različnosti.

Med glavne dosežke in učinke projekta štejemo: možnost spoznavanja svetovne kulinarike, spodbujanje medkulturnega dialoga ter preko tega spodbujanje širjenja obzorij ter zavedanja posameznikov o različnosti in enakopravnosti, spodbujanje aktivnega državljanstva ter izmenjavo izkušenj med tujimi študenti ter obiskovalci ter možnost informiranja mladih o vseh priložnostih mobilnosti preko predstavljenih društev na stojnicah.

Expected number of participants:

500