Living Abroad - разкази и споделяне на опит по време на Еразъм+ мобилност и доброволчество в чужбина. С участие на ЕДС доброволци и "Еразъм+" студенти.

Expected number of participants:

25