Lekcja europejska dla słuchaczy II klas Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie.

Expected number of participants:

30