Słuchaczom CKU nr 1 zaproponowane zostaną 3 tematy do napisania eseju.

Prace konkursowe- eseje, można składać do 28 kwietnia 2017 r. Prace oceni dwuosobowa komisja- koordynator projektu, Waldemar Banaszek oraz Pani Małgorzata Abramczyk, doradca zawodowy w CKU nr 1. 12 maja nastąpi uroczyste przedstawienie zwycięzców.

Z wszystkich prac wybrane zostaną trzy zwycięskie, z każdego tematu po jednej. Dla laureatów ufundowane będą nagrody.

Expected number of participants:

200