В уютна градина в центъра на София ще бъде организирано литературно четене "Fairytelling" на и за младежи между 16 и 26 години. Произведенията ще бъдат приказки от различни държави, обединявайки редица култури на разбираем и поучителен език. 

Expected number of participants:

50