Събитието ще включва инфо щандове във вид на кръгли маси, на  които различните дейности на Програма "Еразъм+" ще бъдат представени и обсъдени между участниците и екипа на организацията. Събитието включва презентация на Европейски корпус на солидарност и младежките политики на ЕС, Мини младежки обмен с цел докосване на участниците до процеса на проекта и игра с въпроси на тема получената информация на щандовете и от презентациите с награди.Второто събитие планувано за 05.05  е CULTURE E+CAFE на което младите ще обсъждат темата за междукултурно общуване, корпуса за солидарноста и др.Финалното събитие планувано на 07.05 е СПОРТНА Е+НЕДЕЛЯ която ще е финалното събитие представляващо спортен следобед в Южния парк с раздаване на материали за "Еразъм+" и Европейския корпус, както и беседи на темите от по горните събития.

Expected number of participants:

80