Realizowane przez Gminę Dąbrowa w ramach ETM „EVS – warsztaty dla młodzieży” to cykl 45-minutowych spotkań, podczas których wykorzystane zostaną metody edukacji pozaformalnej : tworzenie mapy myśli, burza mózgów, praca w grupach, intaraktywna prezentacja, ewaluacja. Warsztaty odbędą się 10 maja 2017 roku  w Zespole Szkół w Dąbrowie.

Celem warsztatów jest wytłumaczenie uczestnikom jak zorganizowany jest projekt EVS, jakie elementy się na niego składają, oraz jakie korzyści płyną z udziału w takim projekcie. 

W rezultacie 100 młodych osób otrzyma obiektywną informację o wolontariacie a także subiektywne opinie wolontariuszy EVS. Przewidywanym wpływem spotkania będzie zwiększenie zainteresowania młodych ludzi udziałem w projektach międzynarodowych.

„EVS – workshops for youth” is a one-day information project, implemented by local Eurodesk’s multiplayer and EVS Volunteer form Turkey. Aim of the workshops  is to transfer the objective knowledge about EVS to local youth and to share Volunteer’s subjective reflection on EVS. During whole course of classes 100 young people from village of Dąbrowa will actively participate in project and will develop their knowledge about EVS. The workshops are based on non-formal methods.

Expected number of participants:

100