"Europe sings together" je mladinska izmenjava v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji, katere temeljna ideja je, da državljani EU 9. maja, na »Dan Evrope», ob isti uri na javnih mestih, ulicah in parkih, v okviru pevskih in glasbenih nastopov zapojejo in zaigrajo evropsko himno ter tako izrazijo spoštovanje do evropske ideje, Evrope miru in blagostanja in istočasno poudarijo to, kar nas v Evropi povezuje in ne kar nas razdvaja. 

Expected number of participants:

40