Уъркшоп за писане на Европас автобиография и езиков паспорт. Представяне на документи, издавани от организации в сферата на образованието и обучението. Ще бъдат презентирани всички документи. Желаещите ще могат да попълнят автобиография и езиков паспорт; документите ще бъдат проверени, ако има допуснати грешки - отстранени и след това - да ги получат на електронните си пощи.

Expected number of participants:

150