Zgłoszone 3- osobowe drużyny reprezentujące licea ogólnokształcące i technika z Dzielnicy Wola zostaną połączone w pary lub większe zespoły (w zależności od ilości zgłoszonych ekip) i zwycięzcy przechodzą do kolejnego etapu. Systemem pucharowym zostanie wyłoniony zwycięzca. Nagrody przewidziane są dla trzech pierwszych ekip oraz upominki dla wszystkich uczestników olimpiady.

Pytania będą dotyczyły m.in. zagadnień integracji europejskiej w ujeciu historycznym, instytucji UE, frakcji w PE, najważniejszych stanowisk UE, programy młodzieżowe, fundusze strukturalne.

Expected number of participants:

50