Презентация Erasmus+ for YOU(th) пред учениците от Гимназията за възможностите на Програма "Еразъм+" и как да участват в проекти за мобилност

 

Expected number of participants:

50