Proje Döngüsü Yönetimi 

 • Proje hazırlama dersinde yapılacak çalışmalar
 • Hibe Programları Süreçleri
 • Hibe Programlarının genel özellikleri
 • Fon kaynakları
 • Proje ve temel kavramlar
 • Paydaş Analizi
 • Sorun Analizi
 • Sorun analizi
 • Hedef Analizi
 • Hedef Analizi
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Matrisi
 • Faaliyet Planı Hazırlama
 • Proje bütçesi hazırlama
 • Proje Hazırlama