Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w obchodach Dnia Europy, które zorganizowane zostaną 6 maja na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG.W tym roku nasze święto zostało objęte patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży.Szczególne atrakcje czekają na dzieci i młodzież – dla najmłodszych m.in. europejskie zabawy i konkursy z nagrodami, broszury i quizy o Unii Europejskiej. Wszystkich gości powitamy kwiatami w barwach Unii Europejskiej. Wszystkie te atrakcje oczywiście przy akompaniamencie hymnu europejskiego. Wydarzenie rozpocznie się przywitaniem zgromadzonych gości i rozdaniem przechodniom kwiatów w kolorach flagi Unii Europejskiej. Odegrany zostanie hymn UE „Oda do radości”. Stoisko PIEED-Toruń zostanie ustawione w centralnym miejscu Wydziału. Będzie ono miało postać namiotu europejskiego, w którym zainteresowane osoby znajdą informacje o UE oferowane przez różne sieci informacyjne- Europe Direct, EEN, Eures, Eurodesk itp. Poza namiotem odbywać się będą gry, konkursy, zabawy europejskie z atrakcyjnymi nagrodami. Każdy z odwiedzających punkt będzie mogło zrobić sobie zdjęcie z Syriuszem. Zostanie zorganizowany również konkurs plastyczny na najładniejszy obrazek maskotki UE i malowanie flag państw członkowskich UE na twarzach dzieci.

Expected number of participants:

200