V okviru 8. evropskega tedna mladih bodo na obeh jeseniških srednjih šolah mladim na zanimiv način predstavil pomen solidarnosti v demokratični družbi. 

Skozi debato bodo mlade ozavestili o pomenu in različnih priložnostih ter oblikah solidarnost. Povprašali jih bodo o njihovih izkušnjah in stališčih o družbeni odgovornosti mladih.

 

Expected number of participants:

50