Jedna z debat w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży w województwie świętokrzyskim, realizowana w ramach projektu "Solidarni w działaniu".

Zaplanowane spotkania oparte będą na elementach edukacji pozaformalnej z aktywnym udziałem osób młodych, decydentów i zaproszonych do udziału w wydarzeniach gości.Po serii debat opracowana zostanie oraz wydana w wersji drukowanej i elektronicznej gazeta, zawierająca głos młodzieży, wnioski i rekomendacje zebrane w trakcie debat. Gazeta dotrze do osób młodych, decydentów, organizacji pozarządowych oraz osób, instytucji odpowiedzialnych za politykę młodzieżową, celem wykorzystania zawartych w niej informacji do poprawy sytuacji osób młodych w regionie lub dalszych działań w postaci nowych projektów, opierających się na edukacji pozaformalnej i dialogu usystematyzowanym.

Expected number of participants:

80