Сдружение "Жажда за живот" ще организира хепънинг с методи на неформалното образование.

Expected number of participants:

150