Дейности:- концерт на талантливи млади хора;- стена с послания на младите хора - написани върху нарисувани длани;- изложба на тема: „Сливен и Европа” - информационна кампания на ЕД от Младежки дом- авторски речи на младежи от клуб „Дебати”

Expected number of participants:

500