Целта на събитието е да се информират младежите от град Ямбол за възможностите, които предлага програма "Еразъм+" за младите хора. Тази програма е слабо позната в областта и поради това с реализирането на събитието дейностите по "Еразъм+" ще бъдат разпространени сред по-широк кръг от младежи. Събитието ще протече под формата на хепънинг в градския парк на Ямбол. Ще бъдат привлечени млади ямболски музикални групи, танцови формации и театрални трупи. Докато текат различните изпълнения, екип от доброволци ще раздават на публиката информационни и рекламни материали на програма "Еразъм+" и Евродеск точката в гр. Ямбол. Паралелно с това в шатра, разположена наблизо, експерти от НПО "ИДЕА"- мултиплаер на Евродеск, ще консултират и насърчават заинтересованите младежи да участват в проектите за мобилност, които предлагат програма "Еразъм+" и  новата инициатива на Европейския съюз - Европейски корпус за солидарност.Така организирано, събитието ще привлече не само младежи, но и хора от различни възрастови групи. Въпреки това акцент в информационната кампания ще бъде Европейската седмица на младежта, възможностите по различни младежки инициативи и кампании.Освен това, НПО "ИДЕА" ще използва събитието, за да промотира  първата Евродеск точка в гр. Ямбол. На присъсващите ще бъде представена кратка информация за Евродеск мултиплаерите, така че младежите да научат, че в града има място, на което могат да се запознаят с всички инициативи, програми и кампании, свързани с европейските младежки политики. 

 

Expected number of participants:

200