Флашмоб „Китка за обич” и дискусия на тема „Търсене на иновативни пътища за привличане на младите хора към запазване на народните традиции” 

Проектът е насочен към младите хора на Бачево: изпълнители, танцьори; ученици и студенти, любители на българския фолклор.Основните цели на инициативата са търсене на новаторски подходи в съхраняване и популяризиране на българското културно наследство; привличане на младежка аудитория, превръщането на читалището в разпознаваемо място, представящо българското културно наследство по иновативен и нетрадиционен начин.Ще се организира и проведе дискусия посветена на иновативните практики за привличане на младите хора в читалището.Флашмоб „Китка за обич” представлява пресъздаване на традиционни за селото обреди, свързани с направата на китки от пролетни цветя и наричания за любов, щастие и успех. В народни носии младите хора ще се съберат в центъра на селото, където ще се развихрят хора и ще се разлюлеят люлки.По време на дискусията ще се потърси мнението на младите хора за това как виждат своето присъствие в читалището. Място за изява на младите хора, свързана със съхраняването и презентирането на българското културно-историческо наследство

Expected number of participants:

100