Среща-дискусия с ученици от СУ "Райчо Каролев" по въпроси, свързани с бъдещата младежка политика на ЕС

Expected number of participants:

60