Спортски настан – Симулација на светско фудбалско првенство со средношколци  во соработка со професори и ученици од 5 средни општински училишта од Прилеп и ЕВС волонтерите во ИНФО СЕГА.

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со Младински Информативен и Советодавен центар ИНФО СЕГА.

Expected number of participants:

100