Инициативата "Споделям, сподели!" създава платформа от видео клипове, заснети от младежи и професионалисти. Клиповете запознават младата си публика  с разнообразието от възможности, които имат: специалности и професии, които могат да упражняват, както и хобита, култури, народи и страни, които могат да посетят и изучат, за да начертаят бъдещето си, представени от техните връстници. В момента се набират първите видео клипове, които ще бъдат публикувани на 5-ти май заедно с призив за нови участници.

Expected number of participants:

700