„Coloured Glasses“ е проект на Сдружение „Младеж за разбирателство”. Представлява работилници, които обхващат теми като стереотипи, предразсъдъци, дискриминация, междукултурно взаимодействие и себеосъзнаване. Работилниците се провеждат безплатно на различни езици в училища из цяла България. “Coloured Glasses” има за цел да даде възможност на ученици на различна възраст да се запознаят с предимствата и предизвикателствата междукултурно общуване и толерантността.

Работилниците са с продължителност между 2 и 5 часа. Залагаме на интерактивни методи като симулации, групова работа и ролеви игри, за да достигнем до подходи за разрешаване на различни въпроси. Работилниците се организират от доброволци, които имат богат личен опит с различни култури. В България проекът се координира от чуждестранни доброволци от Европейската доброволческа служба (ЕДС) по програмата "Еразъм+" на Европейската комисия. 

Expected number of participants:

25