Сдружение "Възможности без граници" ще представи дейностите и кампаниите, по които работи, както и Европейската доброволческа служба и други дейности на Програма "Еразъм+".

Expected number of participants:

90