Студенти от Югозападен университет “Неофит Рилски” ще имат възможност да се запознаят с Програма "Еразъм+" и Европейския корпус за солидарност. По време на презентацията ще поясним какво представляват двете програми, кой може да кандидатства, какви са условията и възможностите.

Expected number of participants:

40