По случай Европейска седмица на младежта и Деня на Европа (09 май), сдружението от два месеца вече е съгласувало официална презентация на Програма "Еразъм +", дейността и целите на сдружението и положителни резултати, постигнати през 2016 година по проекти "Предай нататък" (2015-2-BG01-KA105-014424) и "Да построим бъдещето заедно" (реф. №: 2015-3-BG01-KA105-022833). Срещата ще се проведе с подкрепата на Община Трявна, от където ще отправят официална покана към гражданите на града. Събитието има две основни цели: 

1. да запознае обществеността с дейностите по проектите и ефекта от работата на доброволците с младите хора и децата. 2. да информира не просто младежите, за които постоянно се организират информационни кампании, но по-скоро техните родители за възможностите, които Програма "Еразъм +" предоставя. Срещата ще се организира в работен ден, но след работно време, за да събере максимален брой участници. 

Expected number of participants:

30