venue: Гимназија Гоце Делчев, Куманово

Отворен ден за можности кои им се нудат на младите

време: 11 - 14 часот

кој: млади 9-то одделенци и средношолци

 

Expected number of participants:

200