Ще реализираме кратък обучителен семинар за ученици в гимназиалните класове, в които ще бъдат използвани методите на неформалното учене в приятелска среда. По време на семинара учениците ще работят в малки групи по зададени въпроси и ще дискутират възможностите, които "Еразъм+" и Европейски корпус за солидарност предлагат. Те ще получат информация за различните възможности, които "Еразъм+" предлага, условията за участие в тях, както и нашият личен опит. Освен това, учениците ще бъдат включени в игри, които ще провокират разбиранията им за междукултурните предизвикателства, които могат да срещнат, когато се запознаят с хора от други култури.

Expected number of participants:

50