Двудневно обучение на тема "Разработване на проектни идеи". Участниците ще научат повече за всички елементи за разписване и изпълнение на проекти: логическа рамка, график на дейностите, бюджет, мониторинг, начин на отчитане на проекти и др.

Обучението се реализира от Сдружение "Ямболски младежки информационен център".

Expected number of participants:

20