Проект MUSIC е многостранен междукулктурен младежки обмен, чиито основни теми са промотирането и насърчаването на социалното включване, иницииране на междукултурен диалог, насърчаване на толерантност и взаимно разбирателство и борба срещу агресията и радикализма, чрез използване ползотворното въздействие на музикалното изкуство. В проекта ще участват 35 младежи и младежки лидери от България, Испания, Румъния, Италия, Гърция, Латвия и Румъния.На 07.05.2017 в рамките на проекта ще бъдат изнесени концерти на стратегически точки в град Разлог. Международните екипи ще поднесат музикалните произведения по възможно най-атрактивен начин пред местната общност. Концертите ще бъдат записани и ще бъде направено общо видео, което ще промотира ефекта на музиката върху социалното включване и приемането на различията. По време на концерта ще може да се промотира и Европейската доброволческа служба и Европейският корпус за солидарност.

Expected number of participants:

300