В три поредни вечери от 3-ти до 5-ти май Социалната чайната ще стане арена на критично и креативно мислене! Нови и класически игри и играчи ще премерят сили всяка вечер от 18:00 ч! Инициативата е безплатна и се реализира с подкрепата на проект „Младежки информационно-консултантски център – Варна“Три вечери под ред  всеки желаещ ще може да развие умения за стратегическо планиране, комбинативност и работа в екип с помощта на игри като Катан, cards against Humanity, Финансови потоци, DixIt. Всяка вечер събитията ще бъдат фасилитирани от хора с опит в общностното развитие и консултанти от Младежкия център. Вечерите са насочени към фокусиране на общественото внимание в Европейската седмица на младежта към активността в целевата група и отговорното поведение на младежите спрямо социалните процеси около тях. В края на всяка вечер предвиждаме кратка дискусия с най-важните научени уроци от игрите и как бихме могли да приложим наученото в реалността извън настолните игри. Социалната чайна е била домакин на над 10 подобни срещи с бордови и картови игри и те преминават при много голям интерес. 

Expected number of participants:

120