Ателието има за цел да стимулира участниците да измислят своя приказка, избирайки главен герой, сюжет и тема. Участниците ще бъдат запознати с двуезичната приказка (на български и френски) "Водното конче и гривната" от провеждащия ателието Елена Владова. По време на ателието могат да се използват и двата езика. 

Expected number of participants:

15