Ще бъде изнесена презентация от студент на Стопански факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", свързана с възможностите за мобилност по "Еразъм+". След това ще продължим с дискусия относно предстоящото председателство на Съвета на ЕС на България и младежката политика. На кръглата маса ще бъдат поканени представители на всички младежки организации във Велико Търново, както и представители на Общината и Общински съвет, студенти и ученици.

Expected number of participants:

30