С младежки художествен конкурс за детско-юношеска творба „Моето детство- приказно вълшебство” ще бъде отбелязана Европейската седмица на младежта. В конкурса за детско-юношеска творба „Моето детство- приказно вълшебство” чрез художествени умения ще бъдат визуализирани спомени и ценни моменти, отразяващи преживяното детство на младежите, даващо отражение върху тяхната индивидуалност и сформиране на характера. Въпреки общоприетия състезателен характер на конкурса, той ще акцентира върху личностно изразяване на емоциите и чувствата на участниците чрез техните творби.

Expected number of participants:

40