Клубът за дебати е инициатива на доброволците от Благоевград за интегриране на местната общност. Тъй като там се събират много млади хора, считаме, че това е едно подходящо пространство, където да се поговори за и промотира Програма "Еразъм+" и Европейският корпус за солидарност. По време на събитието ще говорим за това какво е "Еразъм+", какво предлага, кой и как може да участва, какви са условията в различните подпрограми (като ЕДС и младежките обмени), както и ще разкажем личните си преживявания. Ще поканим други хора, които живеят в Благоевград и са били част от "Еразъм+", за да разкажат за техния опит. Участниците в събитието ще получат не само информация, но и възможност да задават въпроси и да се включат в дискусии. Чувайки историите и общувайки с хората, които вече са били част от "Еразъм+", участниците ще имат възможност да получат практически съвети как те самите да се включат.

Expected number of participants:

30