Тази година сдружение "Активно общество" ще реализира четвъртото издание на екологичната кампания "Спаси едно дърво". Кампанията ще се реализира в МИКЦ Активно общество. За първи път през тази година организацията си поставя за цел да разпространи кампанията на територията на цялата страна. В рамките на кампанията се разполагат "контейнери" за събиране на хартия в институции, организации, търговски обекти и други. Събраната хартия се предава за рециклиране. Ежегодно кампанията завършва с есенно засаждане на дръвчета.

Expected number of participants:

900