venue: Државен универзитет Тетово, дисперзирани студии Куманово

време: 11 - 14 часот

кој: студенти

 

Expected number of participants:

50