Отворен ден и споделување на информации Европска недела на млади, Еуродеск, Промоција на Еразмус+ и Европски солидарен корпус.

Expected number of participants:

200