Ще бъде проведена Информационна кампания за разпространение на рекламни материали, популяризиращи ЕСМ 2017 - 10.00 ч. в централната градска част на гр. Кюстендил с участието на младежи и доброволци. От 18.00 ч. в Голямата зала на НЧ "Братство 1869" ще се проведе Концерт с участието на младежки състави и изпълнители от град Кюстендил.

Expected number of participants:

50