В училищата и в центъра на града ще бъде разположен информационен щанд за популяризиране на дейностите на "Еразъм+" и насърчаване на младежите да се включат в Програмата.

Expected number of participants:

250