Информационна кампания, по време на която младежки работници ще информират младежи от града за възможностите за мобилност, които дава програма "Ерaзъм+": младежки обмени, Европейска доброволческа служба, Европейски корпус за солидарност

Expected number of participants:

150