Информационна кампания в три училища в гр. Ловеч, раздаване на рекламни материали и представяне на презентация с цел популяризиране на ЕДС. 

Expected number of participants:

300