Информационен щанд за възможностите за мобилност по Програма "Еразъм+" и в частност ЕДС и Европейския корпус за солидарност

Expected number of participants:

100