В Аулата на Лесотехническия университет ще бъде организиран информационен ден за представяне на възможностите за мобилност по Програмата "Еразъм+". Събитието ще включва интерактивно представяне на основните моменти в Програмата, на възможностите, който предоставя ЛТУ за студентска и преподавателска мобилност и др. Основен акцент в информационния ден ще бъде поставен на участията по Програма "Еразъм+" на български и чуждестранни студенти, които се обучават в ЛТУ. В събитието се планира да се включат ученици от различни Столични училища, а чрез възможностите на ИКТ технологиите и от страната.

Expected number of participants:

150