С изпълнение на инициативата "Капитан Планета" ще насочим вниманието на обществото към опазването на околната среда и оползотворяването на отпадъците и контролирането им. Събитието съвпада с периода на пролетното почистване. Дейността насочва вниманието на децата и техните родители към рециклирането и повторното използване на част от битовите отпадъци. Инициативата насочва вниманието и на обществеността към опазването на околната среда и изгубената връзка с природата. В центъра на град Варна ще проведем работилница за рециклиране на отпадъци.

Expected number of participants:

60